Jul och nyår

Årsskiftesrutiner 2024

22 dec. 2023

Allmänt

Inför årsskiftet

Det är bråda tider runt årsskiftet. För att underlätta kommer här en kort guide inför årskiftet vad gäller bokslut och löner.
Råden är allmänna och vi rekommenderar alltid att kontakta din kundansvarige för mer information.

Skattekort och löner

Notera att skattekorten som senast varit i bruk under december nollställs och gäller för utbetalda löner i januari nästa år. Om du eller dina anställda har ett ändringsskattekort med en felaktig skatteprocent så går det bra att ansöka om ett nytt skattekort från januari. Om inte så träder de nya skattekorten i kraft från februari.

På Företagsbyrån strävar vi efter att hanterar skattekorten helt digitalt med hjälp av vårt löneprogram. Det innebär att du och dina anställda inte skall behöva lämna in dem till oss längre. Inför lönekörningarna har vi möjlighet att hämta skattekorten direkt från Skatteförvaltningen. Diskutera med din löneräknare om  hur ni smidigast hanterar skattekorten och ha som vana att då och då under året kontrollera att ditt skattekort är rätt!

För begränsat skattskyldiga och övriga internationella situationer behöver skattekorten lämnas in till oss.

Länk till skatteförvaltnigens skattekortstjänst

Bokslutsförberedelser

För ett flertal av våra bokföringskunder börjar årets räkenskapsperioden gå mot sitt slut. Även om det är mycket att stå i kring jul och nyår lönar det sig att redan nu förberedea inför vintern och vårens bokslut. Passa på att de närmsta veckorna lägga upp en tidsplan och gå igenom året som gått tillsammans med din bokförare, det lägger grunden för ett smidigt boklustsarbete.

Information som vi vanligtvis behöver få för att kunna slutföra bokslutet är:

 • Inventera och meddela uppdaterat lagersaldo
  Inventering av lagret skall göras minst årligen och vi behöver få uppgift om produkt, antal och inköpspris. Har ni projekt som löper mellan räknenskapsperioden behöver även dessa beaktas. Vid behov hjälper till med rådgivning kring olika värderingsmetoder.
 • Avstämning och specifikation för kontantkassa
  Efter att sista arbetsdagen är avklarad är det viktigt att sammanställa kontantkassan och skapa ett underlag där det aktuella saldot intygas.
 • Gå igenom kund- och leverantörsfakturor, finns det kreditförluster eller andra felaktigheter är det dags att skapa ordning.
  I bokslutet periodiseras intäkter och kostnader till rätt räkenskapsperiod. Du underlättar för din bokförare genom att kommunicera eller märka ut de fakturor som behöver flyttastill rätt sida av årsskiftet. Det gäller både leverantörs- och kundfakturor. Om det finns kreditförluster eller andra felaktigheter bland fakturorna, så behöver även dessa hanteras.
 • Information om uttagen semester och inarbetade timmar
  Har du anställda i ditt företag så görs en semesterperiodisering. Meddela antalet uttagna semesterdagar och inarbetade timmar till din löneräknare så räknas semeseterlöneskulden ut.

 

Vill du veta mer om våra tjänster titta in på våra tjänstesidor här.

 

Vi på Företagsbyrån önskar er alla en God Jul och ett framgångsrikt nytt år!

Julhälsning 2023