Lägenhetshus

Husbolag: Kom ihåg att överföra er aktiebok!

22 nov. 2023

Allmänt

Till dig som är styrelseledamot i ett bostadsbolag

Det är minst sagt hög tid för styrelserna i de BAB och Ömsesidga fastighetsbolag som ännu inte beslutat om och påbörjat överföringen av husbolagets aktiebok att göra det. Överföringen skall vara gjord innan utgången av året och om så skett tas inte heller någon avgift ut för överföringen.

Processen är uppedelad i två faser där den första nu är aktuell.

I den första fasen övergår husbolaget till bostadsdatasystemet.
I första hand är det bolag som är grundade 2018 eller tidigare för bolag som är bildade senare har registreringen hanterats automatiskt.

I den andra fasen som pågår under tio år ansvar varje enskild ägare av aktielägenheter makulera sina aktier och därefter registreras i bostadsdatasystmet. För en lägenhet som byter ägare under de tio åren är den nya ägaren tvungen att registrera sig på nytt – så det kan finnas grund att avvakta med att slutföra fas två.

 

Åtgärder som behövs innan överföring av husbolagets aktiebok!

 • Kontrollera att styrelsen har fattat beslut om överföring av aktieboken?
 • Kontrollera grunduppgifter
  • Är bolaget ett bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsbolag?
  • Är du som disponent eller styrelseordförande anmäld till handelsregistret?
  • Är bolagets adress och e-postadress uppdaterad i FODS-tjänsten?
 • Kontrollera husbolagets aktiebok och bolagsordning
  • Överensstämmer aktieboken med gällande bolagsordning?
  • Är ägaruppgifter och kontaktuppgifter uppdaterade?
  • Finns begränsningar i bolagsordningen?
  • Ömsesidiga fastighetsaktiebolag:
   Innehåller bolagsordningen en bestämmelse om att ingå i bostadsdatasystemet och är bolagagsordningen i elektroniskt format?

Ovanstående råd är hämtade från lantmäteriverket mer detaljerade anvisningar hittar du här!

Visste du att vi på Åland ligger vi efter när det gäller registreringen till bostadsdatasystemet?
Vi  står som alltid till tjänst om du behöver hjälp med att ta fram information, göra ändringar eller få hjälp i processen.

Ta kontakt med din kontaktperson eller maila oss så hjälper vi till!
Här hittar du vårt kontaktformulär och våra konaktpersoner!

 

Författare:
Niklas Ehn
EBR
niklas.ehn@foretagsbyran.ax
018-29934

 

Källor:
ÖVERFÖRING AV AKTIEBOK – (osakehuoneistorekisteri.fi)
Bostadsdatasystemet samlar ihop uppgifter om husbolag och aktielägenheter | Lantmäteriverket (maanmittauslaitos.fi)