Företagsbyrån och Rantalainen inleder samarbete

15 maj 2024

Allmänt

Företagsbyrån har funnits i mer än 50 år och bolagets ledord är kunskap och kvalitet. Genom ett samgående
med Rantalainen får vi möjligheten att fortsätta leverera kunskap och kvalitet i ett landskap med allt fler krav,
både systemmässigt och gällande lagar och regler. Möjligheten till samgåendet uppstod efter att Rantalainen
presenterat ett upplägg som går i linje med de egenskaper som ledningen för Företagsbyrån identifierat som
viktiga inför framtiden. De viktigaste förutsättningarna som uppfyllts har varit att behålla den lokala närvaron
på Åland under varumärket Företagsbyrån, det svenska språket, förbättrade möjligheter till utökade tjänster
och kundanpassade lösningar samt möjligheten att erbjuda er än mer kunnig och motiverad personal.

Rantalainen är idag marknadsledande i Finland och har som ambition att växa i Sverige genom varumärket
Klara Consulting men även i övriga Norden. Vi ser fram emot att få vara en del av det nordiska samarbetet
och ser stora möjligheter för er som har eller planerar för verksamhet utanför Åland. Under hösten kommer vi
presentera det nya tjänsteutbudet samt det utökade systemutbudet.

Ni som kund kommer att behålla er nuvarande kontaktperson, arbetet utförs fortsättningsvis från vårt kontor
i Mariehamn, avtalade överenskommelser kvarstår och vi lovar att fortsättningsvis ha den bästa möjliga servicen
till er som vårt främsta mål. Det kommer vartefter samarbetet utvecklas finnas möjlighet till utvecklings- och
förändringsarbete som vi presenterar i våra kanaler och direkt till er. Vi hoppas att ni ser fram emot vad
samarbetet kommer medföra lika mycket som vi!

Din kundansvarige finns tillgänglig om du önskar diskutera ovanstående eller om det finns andra frågor.

Tveka inte att ta kontakt!

Du kan läsa mer om Rantalainens på deras hemsida