Stockimage: Euromynt

Höjning av momssats från 1.9.2024

18 juni 2024

Allmänt

Regeringen i Finland har bestämt att den allmänna momssatsen skall höjas från nuvarande 24 procent till 25,5 procent med start från 1 september 2024.

Momsförändringen påverkar varor som levereras eller överlåts till köparen efter att förändringen trätt i kraft 1 september. På överlåtelser som sker 31 augusti eller dessförinnan skall den tidigare momssatsen tillämpas. I det här inlägget samlar vi tillgänglig information gällande beslutet om höjningen av den allmänna momssatsen samt lyfter slopandet av lättnaden vid den nedre gränser. Fler ändringar rörande momsbeskattningen är sannolikt på kommande, så håll utkik här efter mer information!

Specialfall gällande ändring av den allmänna momssatsen

 • Förskottsbetalningar
  • Mottagaren av förskottsbetalningar deklarerar och betalar moms för den period enligt vilken förskottsbetalningen mottagits.
 • Avbetalningsköp
  • Vid avbetalningsköp grundar sig skyldigheten att betalas moms enligt överlåtelsetidpunkten för varan.
 • Tjänsteförsäljning
  • Momssatsen för tjänsteförsäljning baserar sig på tidpunkten då tjänsten utförts. Tjänsten anses utförd då den är tillgänglig för kunden.
 • Fortgående försäljning av varor och tjänster
  • Försäljning av varor och tjänster av kontinuerlig karaktär, till exempel uthyrningstjänster. Dessa anses utförda vid utgången av varje redovisningsperiod. Exempelvis om hyresperioden är 1.7.2024 – 30.6.2025 anses tjänsten vara utförd 30.6.2025 och momssatsen är då 25,5 procent. Förskottsbetalas hyran senast 31.8 tillämpas 24 procent på hela perioden. Vid månatlig hyra tillämpas momssats separat enligt utgången av varje redovisningsperiod.

Deklaration av moms från 1 september

Från 1 september deklareras momsen under punkten “Skatt på inhemsk försäljning enligt skattesatserna: skatt 25,5%” i momsdeklarationen i MinSkatt. I samma punkt omfattas även moms enligt den tidigare momssatsen som hör till aktuell period.

Läs mer i skatteförvaltningens anvisning om höjning av den allmänna momssatsen från 24 till 25,5 procent här.

Lättnad vid momsskyldighetens nedre gräns

Från och med 2025 slopas lättnaden vid den nedre gränsen (omsättning under 30 000€). Företag har rätt att ansöka om lättnaden ännu för skatteperioder fram till och december 2024. Gränsen för verksamhet i liten skala och kravet på momsregistrering höjs med 5 000€ till en omsättning som understiger 20 000€.

Mer om verksamhet i liten skala och upphörandet av lättnad vid nedre gräns här.

 

Som kund hos Företagsbyrån hjälper vi givetvis till med förändringen och programvaran förberedas inför momsändringen. Vi rekommenderar dig som användare att i god tid kontakta oss och gå igenom vad du behöver tänka på gällande just ditt företag. Kontakta din kundansvarige eller support@foretagsbyran.fi så går vi igenom vad som gäller just för dig. Är du inte kund men vill ha hjälp med konsultation och/eller bokföring och fakturering ta kontakt med oss via vårt kontaktformulär 📧 eller ring oss 📞idag!

Vill du vet mer om vilka bokföringstjänster vi erbjuder eller bekanta dig med våra kundberättelser klicka dig vidare här.