Jag litar fullständigt på att det fungerar hos er men jag uppskattar möjligheten att själv kunna följa med”

 

Kennet Berndtsson, VD

SkogAx är ett relativt nytt bolag på den åländska skogs och virkesmarknaden. Företaget som grundades under 2018 och sedan dess drivs av Kennet Berndtsson, har som huvudsaklig verksamhet att köpa timmer och massaved från åländska skogsägare. Utöver detta erbjuder Kennet rådgivning, värdering och utför skogsdeklarationer.

Att SkogAx blev kund hos just Företagsbyrån går att koppla tillbaka till att Kennet har erfarenhet av vår bokförings- och bokslutstjänst via en tidigare arbetsgivare. När Kennet sedan själv blev företagare var det naturligt att kontakta Företagsbyrån för att köpa de behövliga tjänsterna. Kennet lyfter fram den personliga servicen och bemötandet som en viktig framgångsfaktor i samarbetet och att mycket kan hanteras digitalt.

För att underlätta hanteringen av virkeshandeln har Företagsbyrån hjälpt till att bygga upp ett digitalt system för inköps- och försäljningsorder som underlättar processerna för att redovisa förskottsinnehållning på virkesförsäljning och snabbt och smidigt kunna hantera betalningar till skogsägarna. Som ensam anställd i bolaget är det skönt att kunna dela på arbetsuppgifterna. Kennet hanterar faktureringsbiten och Företagsbyrån sköter om bokföringen, löneräkningen och rapporteringen till myndigheterna.

För att kunna följa med bolagets ekonomiska status har Kennet möjlighet att själv ta ut rapporter som ger honom en bild av virkeslager och kassaflöde. Det är dessutom skönt att ha allting med sig i datorn eller telefonen, säger Kennet.

På Företagsbyrån är vi stolta över att ha Kennet och SkogAx som kund och ser fram emot att fortsätta vårt samarbete i framtiden. SkogAx hemsida hittar du på länken nedan.

Till SkogAx hemsida

Vi hjälper till om du vill komma i kontakt med oss gällande bokföring eller lönefrågor!

Niklas Ehn

Affärsutvecklare (Bokföring/löner)

+358 18 29934niklas.ehn@foretagsbyran.ax

Camilla Norrgrann

Redovisningsspecialist (Bokföring)

+358 18 29966camilla.norrgrann@foretagsbyran.ax

Annika Nyman

Lönespecialist (Löner)

+358 18 29913annika.nyman@foretagsbyran.ax