Bokföring och reskontrahantering

Våra tjänster:

Bokföring baserad på kunskap och erfarenhet

Bokföringstjänsten är en grundsten i vår verksamhet och vår erfarenhet sträcker sig tillbaka till företagets grundande 1973. Utvecklingen går i raketfart och i dagsläget handlar den moderna bokföringen om att så effektivt som möjligt producera kvalitet utan att förlora den personliga kontakten. På Företagsbyrån jobbar vi därför kontinuerligt med att digitalisera och automatisera. Allt för att redovisningskonsulten skall få möjlighet att underlätta för dig i ditt företagande.

Grundläggande bokföring, mervärdes- och övriga skattedeklarationer är basen i bokföring och där är vi experter! Men vi  erbjuder även helhetslösningar där kassa, lagerhantering och inköps- eller försäljningsordrar kan vara en byggstenar för just för dig. Vi kan även komma överens om att finnas tillhands för att säkra upp att din ekonomifunktion fungerar även i semestertider och under sjukskrivningar.

Vår reskontrahantering är populär och vi ser till att dina fakturor är i systemet senast dagen efter att de kommit till oss. Det innebär att du slipper arbetet med att skanna, registrera och flytta runt bland mappar  innan de kan arkiveras. Det digitala flödet sparar plats i ditt arkiv, då du efter avslutad räkenskapsperiod får hela årets dokumentation i ett behändigt digitalt-arkiv!

Som medlem i Ekonomiadministrationsförbundet följer och granskas vi enligt de riktlinjer och kvalitetskrav som ställs. Det innebär också att vi inom byrån kan stoltsera med ett flertal EBR-certifierade* bokföringskonsulter som hjälper till att utveckla vår bokföringstjänst.

 

*EBR är en yrkesexamen som utfärdas av Ekonomiadministrationsförbundet i Finland. Här hittar du mer information om examen. 

 • Bokslut

 • Reskontrahantering

 • Fakturering

 • Inkomstskattedeklarationer

 • Momsredovisning

 • Koncernrapportering

 • Orderhantering och lager

 • Budgetering

 • BI-baserad rapportering

 • Digitalt bokföringsarkiv

 • Projektredovisning

Vi svarar gärna på dina frågor om bokföring hos oss:

Niklas Ehn

Affärsutvecklare (Bokföring/löner)

+358 18 29934niklas.ehn@foretagsbyran.ax

Camilla Norrgrann

Redovisningsspecialist (Bokföring)

+358 18 29966camilla.norrgrann@foretagsbyran.ax