Lantbruksbokföring

Våra tjänster:

Lantbruksbokföring

Hos oss finns kunnig personal inom redovisning och beskattning för dig som är jordbruksföretagare eller skogsägare. Just nu består vårt team av fem konsulter och vi erbjuder dig skräddarsydda tjänster som passar din verksamhet och situation. Vi kan hjälpa dig med allt från löpande bokföring, moms- och inkomstskattedeklarationer, löneräkning och rådgivning. Vid generationsväxling, bolagisering eller köp av mark kan vi hjälpa Er med att tillhandahålla underlag och ha kontakt med de berörda myndigheterna.

Jordbrukare kan ha mer eller mindre säsongsbetonad verksamhet och typen av inkomster och avdrag skiljer sig lite från övriga branscher. Deklarationen är en helt annan än för andra enskilda näringsidkare och det kan över lag vara tryggt att ha någon som ser till att allting redovisas på rätt sätt och i rätt tid.

Det finns många olika sorters skogsbruk, vissa skogsbrukare har ett aktivt intresse och en avverkningsplan medan andra kan ha ärvt skog som behöver skötas om och avverkas och på det sättet uppstår inkomster. Oavsett om du gör rot- eller leveransförsäljningar kan den beskattningsbara inkomsten vara bra att kontrollera efter att skogsbolagen har gjort sin årsanmälan till Skatteförvaltningen. Inom skogsbruket finns flera avdrag som är bra att känna till och vi hjälper dig beräkna och följa upp bl.a. skogsavdrag och leveransavdrag i samband med deklarationen.

Oavsett om du är en rutinerad skogsägare eller en helt nyuppstartad lantbrukare, vi hjälper dig!

  • Återbäring av energiskatt

  • Reserveringar

  • Skogsavdrag

  • Inkomstskattedeklarationer

  • Momsredovisning

  • Rådgivning

Vi svarar gärna på dina frågor om lantbruksbokföring hos oss:

Barbro Karlsson

Lantbruksansvarig

+358 18 29982barbro.karlsson@foretagsbyran.ax