Skatte- och bolagsrättsliga tjänster

Våra tjänster:

Vi hjälper ditt företag att navigera rätt i skatteärenden

Skatte- och bolagsrättsliga frågeställningar är ofta komplexa och det är inte alltid enkelt att hitta rätt svar bland anvisningar och förordningar. Vi har konsulter och specialister som ser till att du får de bästa råden oavsett om det handlar om företaget eller frågor är av privat karaktär. Hos oss jobbar idag åtta konsulter med EBR eller PHT-auktorisering och även en behörig revisor, något som ger garanti för att vi levererar hög kvalitet i det arbete vi utför. Om vi stöter på fall där vår kunskap trots allt inte skulle räcka till har vi goda kontakter till åländska skatte- och bolagsjurister samt revisorer som kan ta vid och ger dig trygghet hela vägen.

 

 

  • Bolagsrättslig rådgivning

  • Skatterättslig rådgivning

  • Uppgörande av mötesprotokoll

  • Uppgörande av dividendutdelningsplan

  • Grundande av företag

  • Ändring av företagsform

Vi svarar gärna på dina frågor om skatte- och bolagsrättsliga tjänster hos oss:

Camilla Norrgrann

Redovisningsspecialist (Bokföring)

+358 18 29966camilla.norrgrann@foretagsbyran.ax

Niklas Ehn

Affärsutvecklare (Bokföring/löner)

+358 18 29934niklas.ehn@foretagsbyran.ax